ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.12.2023

              ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :   5’İNCİ

 

TOPLANTI  :    ARALIK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :  07.12.2023 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :   15:00

 

BİRLEŞİMİ   :   2’NCİ

 

                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                    Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                            :

______

TEKLİFLER                            :

______

RAPORLAR                               :

1-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 236 pafta 2069 ada 18 parsel sayılı 111,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi hükümlerince Erdoğan KIŞLA adına rayiç bedel belirlenerek satışının yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 56 sayılı raporu.

2-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 221/2 pafta 2557 ada 8 parsel sayılı 163,12 m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi hükümlerince Çetin DER adına rayiç bedel belirlenerek satışının yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 57 sayılı raporu.

3-Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal (İstiklal) Mahallesi 1018 ada 27 parsel sayılı 158,54 m² yüzölçümlü ve 28 parsel sayılı 324,32 m² yüzölçümlü taşınmazların Sağlık Bakanlığına 25 (yirmibeş) yıl süreyle bedelsiz tahsisine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 58 sayılı raporu.

4-775 Sayılı Kanuna Göre Gecekondu Önleme Bölgesinde kalan parsellere 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi uyarınca alınan 23. Madde ve yol tretuvar tahrip bedelleri ile herhangi bir muafiyet uygulanmamasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 59 sayılı raporu.

5-Amatör Spor Kulüplerine Yardım yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 60/05 sayılı ortak raporu.

6-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 61 sayılı raporu.

7-Medipol Üniversitesi ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 62 sayılı raporu.

8-2024 Mali Yılı Ücret Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonunun 06.12.2023 tarihli 16 sayılı raporu.

9-Aktarmaya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 20 sayılı raporu.

10-Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde bulunan M12 Göztepe-Ümraniye metro hattının Ataşehir durağı çıkışının çevresinde “Ataşehir Belediyesi - Enerjisa Üretim Enerji Parkı”nın yapımının ve bakımının ilgili firma tarafından bedelsiz olarak yapılması ile “Ataşehir Belediyesi - Enerjisa Üretim Enerji Parkı” isminin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 63/37 sayılı ortak raporu.

11-Şartlı Taşınmaz Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 64 sayılı raporu.

12-Sermaye Azaltımı Talebine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 65 sayılı raporu.

13-Ataşehir Belediye Meclisinin 2021-060 sayılı kararı ile kabul edilen "Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi" isminin “T.C. Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi” olarak değiştirilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.12.2023 tarihli ve 66 sayılı raporu.