ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.7.2023

                                      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :    3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI   :  5’İNCİ

 

TOPLANTI :  TEMMUZ AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :   03.07.2023 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :  15:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                            :

 

TEKLİFLER                            :

 

  1. 1-13.01.2023 t.t.’li 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar planına yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.06.2023 tarihli ve E.2023-2601 sayılı teklifi.
  2. 2-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 07.06.2023 tarihli ve E.2023-1130 sayılı teklifi.
  3. 3-Gündüz Bakım Evine Şartlı Bağış yapılmasına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 20.06.2023 tarihli ve E.2023-1432 sayılı teklifi.
  4. 4-2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.06.2023 tarihli ve E.2023-5142 sayılı teklifi.
  5. 5-Gündüz Bakımevleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 20.06.2023 tarihli ve E.2023-1445 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

______

EK GÜNDEM_____________  _:

 

6-Ek Ödeneğe ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.06.2023 tarihli ve E.2023-483 sayılı teklifi.

7-Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği adıyla hizmet vermekte olan birimimizin “Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Sağlık Polikliniği” adı ile taşınarak hizmet vermesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 23.06.2023 tarihli ve E.2023-1540 sayılı teklifi.

8-15.02.2019 – 20.12.2022 t.t.’li Ataşehir İlçesi Yenisahra Mahallesi ve Çevresi I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı ilan sürecinde yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarihli ve E.2023-3091 sayılı teklifi.

9-Belediyemiz Müdürlüklerinin uhdesinde bulunan merkez ve alanların Ataşehir Kültür ve Eğitim Anonim Şirketine devrolmasına ilişkin 04.05.2023 tarihli ve 035 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 03.07.2023 tarihli ve E.2023-183 sayılı teklifi.