TARİH OKULU: ERKEN DÖNEM OSMANLI TOPLUMUNDA GÜNDELİK HAYAT

22.2.2020

Tarih Okulu’na bu ay, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin “Erken Dönem Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayat” başlıklı konuşmasıyla konuk oluyor. 

Ana hatlarıyla Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde faaliyet gösteren dervişler ve fakihlerle, kuruluştaki gaza mantığı hakkında bilgi verilecek programda; ilk Osmanlı beylerinin mensup olduğu kayı tezi, Oğuz geleneği, Dede Korkut hikâyeleri, sufilerin ve fakihlerin gündelik hayatın şekillenmesindeki katkıları, ilk dönemde devlet-tekke ilişkileri kaynaklar ışığında ele alınacak. 

Haşim Şahin’in, akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri, Türkiye’de ve İran’da yayınlanan İslâm ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri yayınlandı. Şahin, Türklerin İslamlaşma süreci, Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde din-devlet ilişkileri, Osmanlı Sufiliği, Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, Orta Asya ve Selçuklu beslenme kültürü, seyahat tarihi, kültürel miras konuları üzerine araştırmalarını sürdürüyor.


Tarih : 22 Şubat Cumartesi  Saat : 14.00 Yer : Neşet Ertaş Kültürevi
Ücretsiz