GÜMRÜK ALANI PLANLARI

13.10.2021

T. C.

ATAŞEHİR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1252 Ada, 10 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi kapsamında 29.09.2021 tarihli ve 4527 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A Maddesine göre “…ivedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz gündür…”. 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince “Ataşehir Belediye Başkanlığı Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4, 1. Kat Plan ve Proje Müdürlüğü” adresinde, 14.10.2021-12.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılacağı ilan olunur.

 

Pafta görsellerini görmek için tıklayınız!

PAFTA 1: https://atasehir.bel.tr/Uploads/UploadFile/Files/0b616684839f4f63a47d0db6d6791e44.PDF

PAFTA 2: https://atasehir.bel.tr/Uploads/UploadFile/Files/230efd5438284b1bad7b3eec044864f9.PDF

PAFTA 3:  https://atasehir.bel.tr/Uploads/UploadFile/Files/c8cc8ed3b2d7405584bb64cf6772b37f.PDF

PAFTA 4:  https://atasehir.bel.tr/Uploads/UploadFile/Files/4f1ac7c30d6943a89580885327ef0b23.PDF