FİNANS MERKEZİ DOĞU BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ASKIDADIR

19.6.2023

UİP-341002990 Plan İşlem Numaralı, Ataşehir İlçesi, Ataşehir Toplu Konut Alanı Finans Merkezi Doğu Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında 30.11.2022 tarihinde onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince Ataşehir Belediye Başkanlığı Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 (1.kat) adresinde bulunan Plan ve Proje Müdürlüğü'nde, 19.06.2023-18.07.2023 tarihleri arasında askıdadır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.