ATATÜRK MAHALLESİ 3387 ADA 1 PARSELİN BİTİŞİĞİNDEKİ ALANA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

9.6.2022

 

T. C

 ATAŞEHİR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3387 Ada 1 Parselin Bitişiğindeki Alana Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında 24.03.2022 tarihinde onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince “Ataşehir Belediye Başkanlığı Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4, 1. Kat Plan ve Proje Müdürlüğü” adresinde, 08.06.2022-07.07.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılacağı ilan olunur.

 

Pafta 1 için tıklayınız  

Pafta 2 için tıklayınız