ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI

12.9.2019

 

EYLÜL 2019 MECLİS KARARLARI

05.09.2019 tarihli ve 2019/059 sayılı karar: 2020-2024 Ataşehir Belediyesi Stratejik Planına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/09/2019 tarihli ve 07 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Eylül Ayı Toplantılarının 05/09/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda Ak Parti Grubunun ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hakan ARIKAYA’nın ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

ile karar verildi.

05.09.2019 tarihli ve 2019/073 sayılı karar:   36 ay süreyle Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi ihalesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 04/09/2019 tarihli ve 38/18 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Eylül Ayı Toplantılarının 05/09/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05.09.2019 tarihli ve 2019/074 sayılı karar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 04/09/2019 tarihli ve 39 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Eylül Ayı Toplantılarının 05/09/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05.09.2019 tarihli ve 2019/075 sayılı karar: Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği adına yer tahsisi yapılması hususunda alınan 09/06/2017 tarihli ve 049 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. Prof. Hıfzı Özcan Cad. 1960 Ada 23 Parsel sayılı taşınmazın batısında imar planında park ve spor alanında bulunan 7.871 m2 alanlı yerin 10 yıl süre ile kullanımı için  5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi ve 18/p maddesi hükmüne istinaden Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği adına protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 04/09/2019 tarihli ve 40 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Eylül Ayı Toplantılarının 05/09/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05.09.2019 tarihli ve 2019/076 sayılı karar: İlçemizdeki amatör spor kulüplerine belediyemiz bünyesindeki spor tesislerinin tahsis edilmesini sağlamak için protokoller düzenlemek ve imzalamak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 07/04/2017 tarihli ve 033 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Belediyemiz bünyesinde bulunan spor tesislerinin 10 yıl süre ile kullanım hakkı için amatör spor kulüpleri ile protokoller yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 04/09/2019 tarihli ve 41 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Eylül Ayı Toplantılarının 05/09/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05.09.2019 tarihli ve 2019/078 sayılı karar:   Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 numaralı bloklarda bulunan belediyemize ait tahsis edilmeyen boş durumdaki 71 adet bağımsız bölümlerin 5 yıl süre ile kiralanmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 04/09/2019 tarihli ve 43 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Eylül Ayı Toplantılarının 05/09/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda Ak Parti Grubunun ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hakan ARIKAYA’nın ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.