ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.2.2024

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 05 Şubat 2024 ile 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

           Bu Toplantının ilk birleşimi 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

                                                                                                                                                            İlan olunur.                 

                                                                                                                                                         Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

1- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye ilişkin İç Denetim Biriminin 05.12.2023 tarihli ve E.2023-102 sayılı teklifi.

2- 2024 Mali yılı ücret tarifesi revizesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2024 tarihli ve E.2024-898 sayılı teklifi.

3- Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 29.01.2024 tarihli ve E.2024-352 sayılı teklifi.

4- (II) Sayılı Cetvel Boş Kadro Değişikliği (Memur) ve (III) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2024 tarihli ve E.2024-573 sayılı teklifi.

5- Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği tadilatına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 31.01.2024 tarihli ve E.2024-295 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :

 

 

……/…...../2024 Yazı İşleri Müdür Vekili                        : Sinem ELVANOĞLU

……/……./2024 Belediye Başkan Yardımcısı                   : Deniz KUTLU