ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

30.11.2023

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 04 Aralık 2023 ile 08 Aralık 2023 tarihleri arasında Saat 15:00’de 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 15:00’de Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

                                                                                                                                                    İlan olunur.                

                                               

                                                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı 

 

 

G Ü N D E M:

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

 

TEKLİFLER:

 

1- Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 236 pafta 2069 ada 18 parsel sayılı 111,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi hükümlerince Erdoğan KIŞLA adına rayiç bedel belirlenerek satışının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.11.2023 tarihli ve E.2023-2915 sayılı teklifi.

2- Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 221/2 pafta 2557 ada 8 parsel sayılı 163,12 m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi hükümlerince Çetin DER adına rayiç bedel belirlenerek satışının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.11.2023 tarihli ve E.2023-2914 sayılı teklifi.

3- Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal (İstiklal) Mahallesi 1018 ada 27 parsel sayılı 158,54 m² yüzölçümlü ve 28 parsel sayılı 324,32 m² yüzölçümlü taşınmazların Sağlık Bakanlığına 25 (yirmibeş) yıl süreyle bedelsiz tahsisine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.11.2023 tarihli ve E.2023-2957 sayılı teklifi.

4- 775 Sayılı Kanuna Göre Gecekondu Önleme Bölgesinde kalan parsellere 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi uyarınca alınan 23. Madde ve yol tretuar tahrip bedelleri ile herhangi bir muafiyet uygulanmamasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 28.11.2023 tarihli ve E.2023-4288 sayılı teklifi.

5- Amatör Spor Kulüplerine Yardım yapılmasına ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 14.11.2023 tarihli ve E.2023-236 sayılı teklifi.

6- Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07.11.2023 tarihli ve E.2023-719 sayılı teklifi.

 

 

1- Medipol Üniversitesi ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli ve E.2023-750 sayılı teklifi.

2- 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli ve E.2023-12333 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR: