ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.12.2023

                                                    ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :    3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :  5’İNCİ

 

TOPLANTI :  ARALIK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :  04.12.2023 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :  15:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

                                                                                                                                              Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                            :

 

*2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

 

TEKLİFLER                            :

 

1-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 236 pafta 2069 ada 18 parsel sayılı 111,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi hükümlerince Erdoğan KIŞLA adına rayiç bedel belirlenerek satışının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.11.2023 tarihli ve E.2023-2915 sayılı teklifi.

2-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 221/2 pafta 2557 ada 8 parsel sayılı 163,12 m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi hükümlerince Çetin DER adına rayiç bedel belirlenerek satışının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.11.2023 tarihli ve E.2023-2914 sayılı teklifi.

3-Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal (İstiklal) Mahallesi 1018 ada 27 parsel sayılı 158,54 m² yüzölçümlü ve 28 parsel sayılı 324,32 m² yüzölçümlü taşınmazların Sağlık Bakanlığına 25 (yirmibeş) yıl süreyle bedelsiz tahsisine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.11.2023 tarihli ve E.2023-2957 sayılı teklifi.

4-775 Sayılı Kanuna Göre Gecekondu Önleme Bölgesinde kalan parsellere 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi uyarınca alınan 23. Madde ve yol tretuar tahrip bedelleri ile herhangi bir muafiyet uygulanmamasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 28.11.2023 tarihli ve E.2023-4288 sayılı teklifi.

5-Amatör Spor Kulüplerine Yardım yapılmasına ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 14.11.2023 tarihli ve E.2023-236 sayılı teklifi.

6-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07.11.2023 tarihli ve E.2023-719 sayılı teklifi.

7-Medipol Üniversitesi ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli ve E.2023-750 sayılı teklifi.

8-2024 Mali Yılı Ücret Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli ve E.2023-12333 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

______

 

EK GÜNDEM_____________  _:

 

9-Aktarmaya ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 01.12.2023 tarihli ve E.2023-757 sayılı teklifi.

10-Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde bulunan M12 Göztepe-Ümraniye metro hattının Ataşehir durağı çıkışının çevresinde “Ataşehir Belediyesi - Enerjisa Üretim Enerji Parkı”nın yapımının ve bakımının ilgili firma tarafından bedelsiz olarak yapılması ile “Ataşehir Belediyesi - Enerjisa Üretim Enerji Parkı” isminin verilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.12.2023 tarihli ve E.2023-3201 sayılı teklifi.

11-Şartlı Taşınmaz Bağışına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve E.2023-8531 sayılı teklifi.

12-Sermaye Azaltımı Talebine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2023 tarihli ve E.2023-12524 sayılı teklifi.

13-Ataşehir Belediye Meclisinin 2021-060 sayılı kararı ile kabul edilen "Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi" isminin “T.C. Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi” olarak değiştirilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve E.2023-4403 sayılı teklifi.