ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

13.11.2023

                                                    ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince (Ek Fıkra: 30/05/2007-5675/3 md.) Ataşehir Belediye Meclisinin 14 Kasım 2023 Salı günü aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlanmak üzere I. Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            I. Olağanüstü Meclis Toplantısı 14 Kasım 2023 Salı günü saat 09:30’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                               

 

                                                                                                                                                                Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                        :

1-Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı yapım sürecine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 10.11.2023 tarihli ve E.2023-5963 sayılı teklifi.