ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.11.2023

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :    3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI     :  5’İNCİ

 

TOPLANTI   :    KASIM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :   09.11.2023 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :   15:00

 

BİRLEŞİMİ  :   2’NCİ

 

                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                    Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                            :

______

TEKLİFLER                            :

______

RAPORLAR                               :

 

1-Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 82/1 pafta 1496 ada 131 parsel sayılı taşınmazın yola ve park alanlarına terk edilecek kısımlarla ihdas alanlarının takasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 50 sayılı raporu.

2-Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 82/1 pafta 1496 ada 133 parsel sayılı taşınmazın park alanına terk edilecek kısım ve yeşil alandan ihdas edilecek kısmın takasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 51 sayılı raporu.

3-(III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 52 sayılı raporu.

4-Ek Ödeneğe ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 18 sayılı raporu.

5-İlçemiz sınırlarında bulunan “80. Yıl Cumhuriyet Parkı” isminin “Zeynel ÖZDEMİR 80. Yıl Cumhuriyet Parkı” olarak değiştirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 33/53 sayılı ortak raporu.

6-Ataşehir İlçesi Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesi Yenişehir Mahallesi 13907 parsel Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 34 sayılı raporu.

7-15.04.2023 t.t.li Ataşehir Toplu Konut alanı Finans Merkezi Doğu Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Serbest Yüksekliklere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği itirazına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 35 sayılı raporu.

8-Sermaye Artırımı Talebine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.11.2023 tarihli ve 54 sayılı raporu.