ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.9.2023

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ    :    3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI    :     5’İNCİ

 

TOPLANTI  :    EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ    :   07.09.2023 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :   15:00

 

BİRLEŞİMİ  :     2’NCİ

 

 

                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                    Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                          :

 

TEKLİFLER                                      :

______

RAPORLAR                              :

 

1-Yol İsimlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 18 sayılı raporu.

2-Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 12/37 sayılı ortak raporu.

3-Yol İsimlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 19 sayılı raporu.

4-Park İsimlendirilmelerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 20 sayılı raporu.

5-Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 38 sayılı raporu.

6-2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi revizesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 13/12 sayılı ortak raporu.

7-15.04.2023 t.t.’li Ataşehir Toplu Konut Alanı Finans Merkezi Doğu Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı değişikliğine yapılmış olan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2023 tarihli ve 21 sayılı raporu.