ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.9.2023

                                      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ     :        3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :        5’İNCİ

 

TOPLANTI    :         EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ       :     04.09.2023 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ       :    15:00

 

BİRLEŞİMİ    :        1’İNCİ

 

                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

1-Yol İsimlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.07.2023 tarihli ve E.2023-3279 sayılı teklifi.

2-Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 17.07.2023 tarihli ve E.2023-2501 sayılı teklifi.

3-Yol İsimlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.07.2023 tarihli ve E.2023-3614 sayılı teklifi.

4-Park İsimlendirilmelerine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 11.08.2023 tarihli ve E.2023-1959 sayılı teklifi.

5-Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 29.08.2023 tarihli ve E.2023-2231 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

______

EK GÜNDEM_____________  _:

 

6-2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi revizesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.08.2023 tarihli ve E.2023-8010 sayılı teklifi.

7-15.04.2023 t.t.’li Ataşehir Toplu Konut Alanı Finans Merkezi Doğu Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı değişikliğine yapılmış olan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.08.2023 tarihli ve E.2023-4372 sayılı teklifi.

8-15.04.2023 t.t.’li 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ve değerlendirmelere ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.09.2023 tarihli ve E.2023-4379 sayılı teklifi.