ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

8.6.2023

                        ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :   3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :    5’İNCİ

 

TOPLANTI :    HAZİRAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :  08.06.2023 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :  15:00

 

BİRLEŞİMİ   :    2’NCİ

 

                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                            :

 

TEKLİFLER                            :

______

RAPORLAR                               :

 

1-Şartlı Bağışa ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 23 sayılı raporu.

2-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 24 sayılı raporu.

3-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Dicle Caddesi, Baraj Yolu Caddesi ve Fırat Caddesi arasında kalan parka “Yenişehir Parkı” isminin verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 10 sayılı raporu.

4-Sabancı Vakfı tarafından desteklenen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Hibe Programı kapsamında iş birliği yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 25 sayılı raporu.

5-Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanlarda bulunan ekli listede belirtilen ATM’lerin belediyemize nakit gelir sağlamak amacı ile 10 (on) yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 26 sayılı raporu.

6-Afet İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 27 sayılı raporu.

7-Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 28 sayılı raporu.

8-30.11.2022 t.t’li 1/1000 ölçekli Örnek, Esatpaşa, Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına itiraz ve değerlendirmelere ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 11 sayılı raporu.

9-20.12.2022 t.t’li 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Uygulama İmar Planına itiraz ve değerlendirmelere ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 12 sayılı raporu.

10-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3384 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 13 sayılı raporu.

11-Ayni Sermaye Azaltımı Talebine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.06.2023 tarihli ve 29/08 sayılı ortak raporu.