ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5.6.2023

                                            ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :        3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI   :        5’İNCİ

 

TOPLANTI  :         HAZİRAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :        05.06.2023 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :        15:00

 

BİRLEŞİMİ  :        1’İNCİ

 

                                                                                                                                           Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                            :

 

TEKLİFLER                            :

1-Şartlı Bağışa ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.05.2023 tarihli ve E.2023-2312 sayılı teklifi.

2-(II) Sayılı Cetvel Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2023 tarihli ve E.2023-2778 sayılı teklifi.

3-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2023 tarihli ve E.2023-4753 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                :

______

EK GÜNDEM_____________  _:

 

4-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Dicle Caddesi, Baraj Yolu Caddesi ve Fırat Caddesi arasında kalan parka “Yenişehir Parkı” isminin verilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli ve E.2023-1384 sayılı teklifi.

5-Sabancı Vakfı tarafından desteklenen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Hibe Programı kapsamında iş birliği yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 02.06.2023 tarihli ve E.2023-438 sayılı teklifi.

6-Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanlarda bulunan ekli listede belirtilen ATM’lerin belediyemize nakit gelir sağlamak amacı ile 10 (on) yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.06.2023 tarihli ve E.2023-1589 sayılı teklifi.

7-Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Afet İşleri Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve E.2023-3 sayılı teklifi.

8-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli ve E.2023-1931 sayılı teklifi.

9-30.11.2022 t.t’li 1/1000 ölçekli Örnek, Esatpaşa, Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına itiraz ve değerlendirmelere ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.06.2023 tarihli ve E.2023-2623 sayılı teklifi.

10-20.12.2022 t.t’li 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Uygulama İmar Planına itiraz ve değerlendirmelere ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.06.2023 tarihli ve E.2023-2624 sayılı teklifi.

11-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3384 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.06.2023 tarihli ve E.2023-2631 sayılı teklifi.

12-Ayni Sermaye Azaltımı Talebine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.06.2023 tarihli ve E.2023-4855 sayılı teklifi.