ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.5.2023

      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :        3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :        5’İNCİ

 

TOPLANTI   :        MAYIS AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ    :    04.05.2023 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :   15:00

 

BİRLEŞİMİ :   2’NCİ

 

                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

G Ü N D E M                            :

 

TEKLİFLER                            :

______

RAPORLAR                               :

 

1-(I) Sayılı Cetvel Kadro İhdasına (Memur) ilişkin Hukuk Komisyonunun 04.05.2023 tarihli ve 19 sayılı raporu.

2-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi Bahçearası Sokak No:21 sayılı yerdeki taşınmazın mer’i 13.02.2008 t.t’li 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunda alınan 05.04.2023 tarihli ve 030 sayılı meclis kararının tadiline ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.05.2023 tarihli ve 08 sayılı raporu.

3-Belediyemiz Müdürlüklerinin uhdesinde bulunan merkez ve alanların Ataşehir Kültür ve Eğitim Anonim Şirketine devrolmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 04.05.2023 tarihli ve 20 sayılı raporu.

4-Sermaye Artırım Talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 04.05.2023 tarihli ve 06/21 sayılı ortak raporu.

5-2022 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.05.2023 tarihli ve 05 sayılı raporu.