ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.3.2023

      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :        3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI     :        4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :        MART AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ    :   09.03.2023

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  15:00

 

BİRLEŞİMİ   :   2’NCİ

 

                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                          :

 

TEKLİFLER                           :

 

RAPORLAR                           :

 

1-2023 Mali Yılı Ücret Tarifesine İlave Yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 07 sayılı raporu.

2-Ataşehir İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planının kurumumuz tarafından uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 10/02 sayılı ortak raporu.

3-Ataşehir Kültür ve Eğitim A.Ş. isimli şirketin hibe devrinin kabulü ve genel kurullarının gerçekleştirilmesi amacıyla yetkilendirmeye ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 11 sayılı raporu.

4-Spor İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 12/02 sayılı ortak raporu.

5-Şartlı Taşınmaz Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 13 sayılı raporu.

6-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 14 sayılı raporu.

7-Depreme Karşı Alınacak Tedbir ve Uygulamalar kapsamında teknik üniversitelerden onay alınması işlemleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 04 sayılı raporu.

8-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 3485 Ada 1 Parsel sayılı 6844,64 m2 alanlı taşınmazın sportif amaçlarla kullanılmak üzere işbirliği protokolü imzalanması ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesine göre 25 yıl süreyle Fenerbahçe Spor Kulübüne bedelsiz tahsisi için Belediye Başkanına yetki verilmesine İlişkin Hukuk Komisyonunun 08.03.2023 tarihli ve 15 sayılı raporu.