ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.4.2022

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : NİSAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 04.04.2022 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15:00

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

                                                                                                          Battal İLGEZDİ

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M:

Denetim komisyonunun 25.03.2022 tarihli ve 45 sayılı raporu.

2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

TEKLİFLER :

1- Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.

2- Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.

3- Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

4- 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesine ilave yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli ve E.2022-604 sayılı teklifi.

5- 2021 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 31.03.2022 tarihli ve E.2022-144 sayılı teklifi.

RAPORLAR :

EK GÜNDEM :

1- 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerinin güncellenmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli ve E.2022-959 sayılı teklifi.

2- Şartlı Taşınmaz Bağışına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli ve E.2022-1952 sayılı teklifi.

3- Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3371 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana ait Anatepe Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.04.2022 tarihli ve E.2022-1551 sayılı teklifi.

4- Ataşehir İlçesi Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.04.2022 tarihli ve E.2022-1552 sayılı teklifi