ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

30.12.2021

                                                          ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 03 Ocak 2022 ile 07 Ocak 2022 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 03 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

                                              

                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

1-Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-1467 sayılı teklifi.

2-Meclis 2021 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-1465 sayılı teklifi.

3-Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkına İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-1468 sayılı teklifi.

4-Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla mesai çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-9377 sayılı teklifi.

5-İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen 2021 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına sunulan “İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi” isimli projenin kurumumuz tarafından uygulanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.12.2021 tarihli ve E.2021-1094 sayılı teklifi.

6-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli ve E.2021-2383 sayılı teklifi.

7-2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2021 tarihli ve E.2021-2392 sayılı teklifi.

8-Cari Harcamalarda kullanılmak üzere borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.12.2021 tarihli ve E.2021-6475 sayılı teklifi.

 

 

RAPORLAR                              :

______