ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.10.2021

               ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :   3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :   3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI    :   EKİM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :   04.10.2021 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  15:00

 

BİRLEŞİMİ   :   1’İNCİ

 

 

                                                                                                                          Battal İLGEZDİ

                                                                                                                         Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

1-Ataşehir Belediye Başkanlığı olarak toplumsal eşitlik çalışmaları kapsamında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli ve E.2021-489 sayılı teklifi.

2-Ataşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve E.2021-188 sayılı teklifi.

3-Ataşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve E.2021-187 sayılı teklifi.

4-Fon Payına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve E.2021-4475 sayılı teklifi.

5-2022 Mali Yılı Ücret Tarifelerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2021 tarihli ve E.2021-4487 sayılı teklifi.

6-Sermaye Artışına (ATAPER) ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2021 tarihli ve E.2021-4509 sayılı teklifi.

7-Sermaye Artışına (ATABEL) ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2021 tarihli ve E.2021-4511 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                            :

_____

EK GÜNDEM___________ _:

 

_____