ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.9.2021

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ :  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI : EYLÜL AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 09.09.2021 PERŞEMBE

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  : 15:00

BİRLEŞİMİ : 2’NCİ

                                                                                                                          Battal İLGEZDİ

                                                                                                                        Belediye Başkanı

   

G Ü N D E M  :

TEKLİFLER  :

RAPORLAR  :

1- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde bulunan Kreş Ücreti Tarifesinin tadil edilerek ve ekli listede belirtilen 696 KHK’lı personel çocuklarına Kreş Ücreti Tarifesinin uygulanmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 13 sayılı raporu.

2- Ataşehir Belediye Meclisince alınan 10.06.2021 tarihli ve 060 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1299 Ada 15 Parsel sayılı alanda yapılacak kütüphaneye verilen 4.800.000,00 TL (dörtmilyonsekizyüzbintürklirası) bağış tutarının değiştirilmeden projenin betonarme karkas ve cam giydirme cephe imalatlarının taraflarınca yapılmasında kullanılmasının kabul edilerek, kütüphaneye “Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi”, çevresinde oluşacak meydana “İnal Aydınoğlu Meydanı” ve yapılan parka “İnal Aydınoğlu Okuma Parkı” isminin verilmesi kaydı şartıyla Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 53 sayılı raporu.

3- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi tadilatına ilişkin Tarife Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 14 sayılı raporu.

4- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.09.2021 tarihli ve 54 sayılı raporu.