ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5.7.2021

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ :  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI :  3’ÜNCÜ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  05.07.2021 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :  15:00

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

                                                                                                                      Battal İLGEZDİ

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

1-Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde (Sur Asfalt A.Ş.) Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2021 tarihli ve E.2021-1718 sayılı teklifi.

2-2021 Mali Yılı Ücret Tarifesine “Güçlendirme İzin Belgesi Ücreti” tarifesi ve ücretinin eklenmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E.2021-2705 sayılı teklifi.

3-7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi kapsamında belediyemiz mülkiyetinde ve/veya tasarrufundaki kiraya verilen taşınmazların, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan, faaliyette bulunmayan ve faaliyetlerinde azalma meydana gelen işletmelere durumlarına göre işlem yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E.2021-1726 sayılı teklifi.

4-Kastamonu Araç Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E.2021-697 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :

EK GÜNDEM :

 

1- Şartlı Bağışa ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 05.07.2021 tarihli ve E.2021-1527 sayılı teklifi.

2- Ataşehir İlçesi Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.07.2021 tarihli ve E.2021-2262 sayılı teklifi. 

3- Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 05.07.2021 tarihli ve E.2021-1532 sayılı teklifi.