ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.7.2021

                                                           ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 05 Temmuz 2021 ile 09 Temmuz 2021 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                

 

                                              

                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

1-Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde (Sur Asfalt A.Ş.) Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2021 tarihli ve E.2021-1718 sayılı teklifi.

2-2021 Mali Yılı Ücret Tarifesine “Güçlendirme İzin Belgesi Ücreti” tarifesi ve ücretinin eklenmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E.2021-2705 sayılı teklifi.

3-7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi kapsamında belediyemiz mülkiyetinde ve/veya tasarrufundaki kiraya verilen taşınmazların, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan, faaliyette bulunmayan ve faaliyetlerinde azalma meydana gelen işletmelere durumlarına göre işlem yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E.2021-1726 sayılı teklifi.

4-Kastamonu Araç Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E.2021-697 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

 

______