ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

10.6.2021

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                     :        3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI                                      :        3’ÜNCÜ

TOPLANTI                                               :         HAZİRAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ        :        10.06.2021 PERŞEMBE

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ       :        15:00

BİRLEŞİMİ                                              :        2’NCİ

                                                                                                                           İlhami YILMAZ

                                                                                                                        Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M:

TEKLİFLER:

RAPORLAR:

 

1- Gündüz Bakım Evi açılıp işletilmesi ve adının “Ataşehir Belediyesi Behçet Yıldız Gündüz Bakım Evi” olarak belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.06.2021 tarihli ve 42 sayılı raporu.

2- 33 ay süreyle Araç Kiralama ihalesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.06.2021 tarihli ve 43 sayılı raporu.

3- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde bulunan  “İskan Ücreti” isimli ücret tarifesinin “Tetkik Ücreti” isimli tarife olarak değiştirilmesine ilişkin Tarife Komisyonunun 09.06.2021 tarihli ve 09 sayılı raporu.

4- Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3387 Ada 1 Parselin bitişiğindeki alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.06.2021 tarihli ve 14 sayılı raporu.

5- Belediyemiz adına kayıtlı parsellerin üzerinde yapılacak kreş ve park alanı bağışının kabul edilerek, kreşe “SAADET&HASAN GÜLBARAN” isminin verilmesi kaydı şartıyla Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 09.06.2021 tarihli ve 44/05 sayılı ortak raporu.

6- Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1299 Ada 15 Parsel sayılı alanda yapılacak kütüphaneye verilen 4.800.000,00 TL (dörtmilyonsekizyüzbintürklirası) bağışın kabul edilerek, kütüphaneye “Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi”, çevresinde oluşacak meydana “İnal Aydınoğlu Meydanı” ve yapılan parka “İnal Aydınoğlu Okuma Parkı” isminin verilmesi kaydı şartıyla Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.06.2021 tarihli ve 45 sayılı raporu.