ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.6.2021

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 07 Haziran 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 07 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                

                                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                  Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

1- Gündüz Bakım Evi açılıp işletilmesi ve adının “Ataşehir Belediyesi Behçet Yıldız Gündüz Bakım Evi” olarak belirlenmesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27.05.2021 tarihli ve E.2021-370 sayılı teklifi.

2- 33 ay süreyle Araç Kiralama ihalesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.06.2021 tarihli E.2021-550 sayılı teklifi.

3- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde bulunan  “İskan Ücreti” isimli ücret tarifesinin “Tetkik Ücreti” isimli tarife olarak değiştirilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.06.2021 tarihli E.2021-2305 sayılı teklifi.

4- Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3387 Ada 1 Parselin bitişiğindeki alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.06.2021 tarihli E.2021-1865 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :