ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.4.2021

                                                    ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 05 Nisan 2021 ile 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                  

 

                                              

                                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                             :

  • Denetim komisyonunun 29.03.2021 tarihli ve 45 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER                             :

1-Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin seçimi.

2-Meclis Divan Kâtip Üyelerinin seçimi.

3-Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.

4-Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.

5-Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

6-2020 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve E.2021-47 sayılı teklifi.

7-Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 34 HF 9708 plakalı aracın yakıt giderinin haftalık 40 litre (kırklitre) olarak karşılanmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve E.2021-312 sayılı teklifi.

8-2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli E.2021-1086 sayılı teklifi.

9-7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve genelgeler kapsamında ilçemiz sınırlarında yer alan ve kullanım bedeli (Ecrimisil) aldığımız faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunmayan sportif amaçlı kullanılan sahalar ile ilgili olarak faaliyette bulunmadıkları dönemde kullanım bedellerinin (Ecrimisil) tahsil edilmemesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli E.2021-1139 sayılı teklifi.

10-Hesap Niteliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli E.2021-1096 sayılı teklifi.

11-Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İNOVATA’da merkeze kabul edilecek girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli E.2021-308 sayılı teklifi.

12-Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında Akdolunan Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda alınan 04.03.2021 tarihli ve 034 sayılı meclis kararının iptal edilerek ekli listedeki malzeme, araç ve donanımların şartlı bağış olarak kabul edilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli ve E.2021-255 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

______