ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.3.2021

      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :     3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :     2’NCİ

 

TOPLANTI    :     MART AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :    04.03.2021 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ    :   15:00

 

BİRLEŞİMİ   :   2’NCİ

 

 

 

                                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

RAPORLAR                            :

 

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve  22 sayılı raporu.

2-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve  23 sayılı raporu.

3-(II) Sayılı Cetvel Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 24 sayılı raporu.

4-2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 25 sayılı raporu.

5-Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi 2529 ada 3 parsel, 1186 ada 30 parsel ve Yenisahra Mahallesi 2464 ada 7 parsel sayılı yerlerin ilgili Plan Notları gereği donatı takası ve imar transferinde kullanılmak üzere Belediyemiz lehine şartlı bağış suretiyle bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 05/26 sayılı ortak raporu.

6-Ataşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 27 sayılı raporu.

7-Sermaye artışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve  05/28 sayılı ortak raporu.

8-Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 06 sayılı raporu.

9-2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliğine ilişkin Tarife Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 04 sayılı raporu.

10-Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında Akdolunan Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği  protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 03.03.2021 tarihli ve 02/29 sayılı ortak raporu.