ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.3.2021

                                              ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ    :    3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI   :    2’NCİ

 

TOPLANTI  :  MART AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  01.03.2021 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  15:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                             :

 

TEKLİFLER                             :

1-Belediyemize ait Aşık Veysel Ataevi olarak kullanılan taşınmazda hizmete sunulacak olan halk kütüphanesine “Süleyman KARADAĞ Halk Kütüphanesi” isminin verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihli ve E.2021-134 sayılı teklifi.

2-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli ve E.2021-147 sayılı teklifi.

3-Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24.02.2021 tarihli ve E.2021-5 sayılı teklifi.

4-(II) Sayılı Cetvel Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2021 tarihli ve E.2021-337 sayılı teklifi.

5-2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2021 tarihli ve E.2021-336 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                :

______

EK GÜNDEM_____________  _:

6-Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi 2529 ada 3 parsel, 1186 ada 30 parsel ve Yenisahra Mahallesi 2464 ada 7 parsel sayılı yerlerin ilgili Plan Notları gereği donatı takası ve imar transferinde kullanılmak üzere Belediyemiz lehine şartlı bağış suretiyle bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.02.2021 tarihli ve E.2021-1035 sayılı teklifi.

7-Ataşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğine İlişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve E.2021-440 sayılı teklifi.

8-Sermaye artışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli  E.2021-664 sayılı teklifi.

9-Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve E.2021-706 sayılı teklifi.

10-2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli  E.2021-671 sayılı teklifi.

11-Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında Akdolunan Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği  protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve E.2021-157 sayılı teklifi.