ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

8.1.2021

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince (Ek Fıkra: 30/05/2007-5675/3 md.) Ataşehir Belediye Meclisinin 12 Ocak 2021 Salı günü aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlanmak üzere I. Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            I. Olağanüstü Meclis Toplantısı 12 Ocak 2021 Salı günü saat 11:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                     Belediye Başkanı     

 

G Ü N D E M :

  1. 2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.01.2021 tarihli ve E.2021-2402 sayılı teklifi.