ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

13.10.2020

      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 2’NCİ

TOPLANTI : EKİM AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 13.10.2020 SALI

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00

BİRLEŞİMİ : 2’NCİ

                                                                                                Battal İLGEZDİ

                                                                                               Belediye Başkan

 

G Ü N D E M  :

TEKLİFLER :

RAPORLAR :

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araç plakası değişikliği ve değişen aracın yakıt giderinin haftalık 40 (Kırk) litre olarak karşılanmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.10.2020 tarihli ve 47 sayılı raporu.

Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.10.2020 tarihli ve 48 sayılı raporu.

İlçemiz sınırlarında yer alan bazı parkların isimlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.10.2020 tarihli ve 20 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında Pazartesi günleri “Kumaşçı Pazarı” kurulabilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 49 sayılı raporu.

Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından olağan ve olağanüstü genel kurulların gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bir sonraki yerel seçimde oluşacak belediye meclisinin alacağı karara kadar yetkilendirme ve görevlendirmeye ilişkin Hukuk Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 50 sayılı raporu.

Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kalan ekli listede yer alan büfe, kafe vb. yerlerin kira bitim tarihleri itibari ile kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 51 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Islah İmar Planında parkta kalan ekli paftada gösterilen 1/1000 ölçekli 5.025 m2’lik alanda onaylanacak avan projeye göre parkın ve tesislerin yapılması ve sonrasında işletilmesi amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 52/22 sayılı ortak raporu.

Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1406 ada 15 ve 19 parsellere ait  1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.10.2020 tarihli ve 21 sayılı raporu.

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak  iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu, Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 53/10/07 sayılı ortak raporu.

Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde Belediye Başkanının görevlendirilmesine (ALTAŞ Yapı ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.) ilişkin Hukuk Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 54 sayılı raporu.

Ataşehir Belediyesi 2021-2024 Yılları Stratejik Plan Güncellemesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2020 tarihli ve 12 sayılı raporu.

Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2020 tarihli ve 13 sayılı raporu.

Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2020 tarihli ve 14 sayılı raporu.