ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.10.2020

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 05 Ekim 2020 ile 24 Ekim 2020 tarihleri arasında Saat 14:00’da 20 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 05 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                  

                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M:

TEKLİFLER:

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araç plakası değişikliği ve değişen aracın yakıt giderinin haftalık 40 (Kırk) litre olarak karşılanmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.09.2020 tarihli ve E.2020-1007 sayılı teklifi.

Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.09.2020 tarihli ve E.2020-1010 sayılı teklifi.

İlçemiz sınırlarında yer alan bazı parkların isimlendirilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.09.2020 tarihli ve E.2020-1029 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında Pazartesi günleri “Kumaşçı Pazarı” kurulabilmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2020 tarihli ve E.2020-6571 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi 2021-2024 Yılları Stratejik Plan Güncellemesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2020 tarihli ve E.2020-3423 sayılı teklifi.

Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından olağan ve olağanüstü genel kurulların gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bir sonraki yerel seçimde oluşacak belediye meclisinin alacağı karara kadar yetkilendirme ve görevlendirmeye ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 28.09.2020 tarihli ve E.2020-1560 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve E.2020-3434 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve E.2020-3433 sayılı teklifi.

Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan ekli listede yer alan büfe, kafe vb. yerlerin kira bitim tarihleri itibari ile kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve E.2020-2857 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Islah İmar Palanında parkta kalan ekli paftada gösterilen 1/1000 ölçekli 5.025 m2’lik alanda onaylanacak avan projeye göre parkın ve tesislerin yapılması ve sonrasında işletilmesi amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2020 tarihli ve E.2020-2861 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR: