ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5.10.2020

 

 ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  : 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI : 2’NCİ

 

TOPLANTI : EKİM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  05.10.2020 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :14:00

 

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

 

 

                                                                                                                             Battal İLGEZDİ

                                                                                                                           Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

 1. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araç plakası değişikliği ve değişen aracın yakıt giderinin haftalık 40 (Kırk) litre olarak karşılanmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.09.2020 tarihli ve E.2020-1007 sayılı teklifi.
 2. Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.09.2020 tarihli ve E.2020-1010 sayılı teklifi.
 3. İlçemiz sınırlarında yer alan bazı parkların isimlendirilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.09.2020 tarihli ve E.2020-1029 sayılı teklifi.
 4. Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında Pazartesi günleri “Kumaşçı Pazarı” kurulabilmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2020 tarihli ve E.2020-6571 sayılı teklifi.
 5. Ataşehir Belediyesi 2021-2024 Yılları Stratejik Plan Güncellemesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2020 tarihli ve E.2020-3423 sayılı teklifi.
 6. Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından olağan ve olağanüstü genel kurulların gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bir sonraki yerel seçimde oluşacak belediye meclisinin alacağı karara kadar yetkilendirme ve görevlendirmeye ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 28.09.2020 tarihli ve E.2020-1560 sayılı teklifi.
 7. Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve E.2020-3434 sayılı teklifi.
 8. Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve E.2020-3433 sayılı teklifi.
 9. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan ekli listede yer alan büfe, kafe vb. yerlerin kira bitim tarihleri itibari ile kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve E.2020-2857 sayılı teklifi.
 10. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Islah İmar Palanında parkta kalan ekli paftada gösterilen 1/1000 ölçekli 5.025 m2’lik alanda onaylanacak avan projeye göre parkın ve tesislerin yapılması ve sonrasında işletilmesi amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2020 tarihli ve E.2020-2861 sayılı teklifi.

RAPORLAR                            :

_____

EK GÜNDEM___________ _:

 

 1. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1406 ada 15 ve 19 parsellere ait  1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.10.2020 tarihli ve E.2020-3182 sayılı teklifi.

 

 1. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak  iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli ve E.2020-598 sayılı teklifi.

 

 1. Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde Belediye Başkanının görevlendirilmesine (ALTAŞ Yapı ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.) ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli ve E.2020-884 sayılı teklifi.