ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

10.9.2020

                                                                                                               

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :  2’NCİ

 

TOPLANTI  : EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 10.09.2020 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :  14:00

 

BİRLEŞİMİ  :  2’NCİ

 

 

 

                                                                                                                                       Sadık Semih KAYHAN

                                                                                                                                       Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

RAPORLAR                               :

 

  1. Ataşehir İlçesi Fetih Mahallesi 2635 ada 66 parselin batısındaki ulaşım bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin yeniden incelenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2020 tarihli ve 17 sayılı raporu.
  2. İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile kullanılacak krediye ait iş ve işlemler konusunda Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’ye yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 40/09 sayılı ortak raporu.
  3. Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 41 sayılı raporu.
  4. Emekevler Bölgesinde tahsis edilmeyen boş durumdaki 52 adet dairenin kiralanmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 42 sayılı raporu.
  5. 5393 Sayılı Kanunun 18/g-n maddelerine istinaden isim hakkı verilmesi kaydı şartıyla yapılan bağış protokolü ile ilgili Belediye Başkanına ek protokol imzalama yetkisi verilmesi ve 4.500.000,00 TL (dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) nakit bağışın Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi yapım işinde kullanılmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 43 sayılı raporu.
  6. 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi tadilatına ilişkin Tarife Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 04 sayılı raporu.
  7. Hesap Niteliğine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 44 sayılı raporu.