ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.9.2020

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 2’NCİ

TOPLANTI : EYLÜL AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 07.09.2020 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :14:00

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

                                                                                                İlhami YILMAZ

                                                                                             Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile kullanılacak krediye ait iş ve işlemler konusunda Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’ye yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.08.2020 tarihli ve E.2020-2879 sayılı teklifi.

Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.2020-1566/15860 sayılı teklifi.

Emekevler Bölgesinde tahsis edilmeyen boş durumdaki 52 adet dairenin kiralanmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.2020-2643 sayılı teklifi.

5393 Sayılı Kanunun 18/g-n maddelerine istinaden isim hakkı verilmesi kaydı şartıyla yapılan bağış protokolü ile ilgili Belediye Başkanına ek protokol imzalama yetkisi verilmesi ve 4.500.000,00 TL (dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) nakit bağışın Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi yapım işinde kullanılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli ve E.2020-1571/15928 sayılı teklifi.

RAPORLAR :

Ataşehir İlçesi Fetih Mahallesi 2635 ada 66 parselin batısındaki ulaşım bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin yeniden incelenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2020 tarihli ve 17 sayılı raporu.

EK GÜNDEM :

2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi tadilatına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.09.2020 tarihli ve E.2020-2972 sayılı teklifi.

Hesap Niteliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve E.2020-2983 sayılı teklifi.