ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.9.2020

                                                                  ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 07 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Saat 14:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 07 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                

                                       

                                                                                                                                                            İlhami YILMAZ

                                                                                                                                                         Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

1-İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile kullanılacak krediye ait iş ve işlemler konusunda Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’ye yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.08.2020 tarihli ve E.2020-2879 sayılı teklifi.

2-Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.2020-1566/15860 sayılı teklifi.

3-Emekevler Bölgesinde tahsis edilmeyen boş durumdaki 52 adet dairenin kiralanmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli ve E.2020-2643 sayılı teklifi.

4-5393 Sayılı Kanunun 18/g-n maddelerine istinaden isim hakkı verilmesi kaydı şartıyla yapılan bağış protokolü ile ilgili Belediye Başkanına ek protokol imzalama yetkisi verilmesi ve 4.500.000,00 TL (dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) nakit bağışın Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi yapım işinde kullanılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli ve E.2020-1571/15928 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

5-Ataşehir İlçesi Fetih Mahallesi 2635 ada 66 parselin batısındaki ulaşım bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin yeniden incelenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2020 tarihli ve 17 sayılı raporu.