ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

8.7.2020

SEÇİM DÖNEMİ:  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 2’NCİ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 08.07.2020 ÇARŞAMBA

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00

BİRLEŞİMİ: 2’NCİ

                                                                                                      Battal İLGEZDİ

                                                                                                    Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M :

 

TEKLİFLER:

2019 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.06.2020 tarihli ve E.2020-1634 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :

2020 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda alınan 07.11.2019 tarihli ve 089 Sayılı Meclis Kararı ile uygulanacak olan ücret tarifelerine ilave yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 02 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1443 ada 4 parsel yanındaki park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin yeniden incelenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 07 sayılı raporu.

Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 28 sayılı raporu.

Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından genel kurulun gerçekleştirilebilmesi amacıyla yetkilendirme ve görevlendirmeye ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 29 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 3384 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 30 sayılı raporu.

Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 08 sayılı raporu.

İstanbul Eczacı Odası ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 31/04 sayılı ortak raporu.

Ateşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2541 ada 2 parselin 687,65 m2’lik kısmına kreş yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine 10 yıllığına bedelsiz tahsisine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 32 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 21/3 pafta 2601 ada 2 parselin bir kısmına ait plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 09 sayılı raporu.

Cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den nakdi kredi kullanılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 07 sayılı raporu.

Gündüz Bakımevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 33 sayılı raporu.

2012/4096 Sayılı Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereği hizmet satın alınmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 34 sayılı raporu.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 35 sayılı raporu.

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında belediyemiz mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda kiraya verilen yerlerden kira tahakkuk ettirilmemesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 36 sayılı raporu.

Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan ekli listede yer alan büfe, kafe vb. yerlerin kira bitim tarihleri itibari ile kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 37 sayılı raporu.

Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı No: 1/7 adresindeki 1743.03 m2 yapı alanına ait taşınmazın 10 yıl süre ile sanat galerisi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 38 sayılı raporu.

2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.07.2020 tarihli ve 06 sayılı raporu.