ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

8.7.2020

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 2’NCİ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 06.07.2020 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00

BİRLEŞİMİ :1’İNCİ

                                                                                                            Battal İLGEZDİ

                                                                                                           Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M:

Denetim Komisyonunun 27.03.2020 tarihli ve 45 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER:

Meclis Üyesi ve Meclis Divan Kâtibi Asil Üyesi Uğurcan DEMİR’in 13.04.2020 tarihinde vefat etmesi nedeni ile boşalan Meclis Divan Kâtibi Asil Üyeliğine yeni üye seçimi.

Belediye Encümeninin 3 Üyesinin Seçimi.

Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.

Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

2020 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda alınan 07.11.2019 tarihli ve 089 Sayılı Meclis Kararı ile uygulanacak olan ücret tarifelerine ilave yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.03.2020 tarihli ve E.2020-1080 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1443 ada 4 parsel yanındaki park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin yeniden incelenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.02.2020 tarihli ve E.2020-989 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Fetih Mahallesi 2635 ada 66 parselin batısındaki ulaşım bağlantısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin yeniden incelenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.03.2020 tarihli ve E.2020-1389 sayılı teklifi.

2019 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.06.2020 tarihli ve E.2020-1605 sayılı teklifi.

2019 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.06.2020 tarihli ve E.2020-1634 sayılı teklifi.

Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.06.2020 tarihli ve E.2020-667 sayılı teklifi.

Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından genel kurulun gerçekleştirilebilmesi amacıyla yetkilendirme ve görevlendirmeye ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.2020-1007 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 3384 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve E.2020-1883 sayılı teklifi.

Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.06.2020 tarihli ve E.2020-1962 sayılı teklifi.

İstanbul Eczacı Odası ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.06.2020 tarihli ve E.2020-326 sayılı teklifi.

Ateşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2541 ada 2 parselin 687,65 m2’lik kısmına kreş yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine 10 yıllığına bedelsiz tahsisine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarihli ve E.2020-1904 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 21/3 pafta 2601 ada 2 parselin bir kısmına ait plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.06.2020 tarihli ve E.2020-2027 sayılı teklifi.

Cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den nakdi kredi kullanılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2020 tarihli ve E.2020-1975 sayılı teklifi.

Gündüz Bakımevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 01.07.2020 tarihli ve E.2020-397 sayılı teklifi.

2012/4096 Sayılı Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereği hizmet satın alınmasına ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarihli ve E.2020-992 sayılı teklifi. 

 

RAPORLAR :

EK GÜNDEM :

Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarihli ve E.2020-431 sayılı teklifi.

 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında belediyemiz mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda kiraya verilen yerlerden kira tahakkuk ettirilmemesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve E.2020-1989 sayılı teklifi.

 Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan ekli listede yer alan büfe, kafe vb. yerlerin kira bitim tarihleri itibari ile kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve E.2020-1990 sayılı teklifi.

Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı No: 1/7 adresindeki 1743.03 m2 yapı alanına ait taşınmazın 10 yıl süre ile sanat galerisi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve E.2020-1992 sayılı teklifi.