ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.1.2020

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 1’İNCİ

TOPLANTI :OCAK AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 09/01/2020 PERŞEMBE

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

BİRLEŞİMİ: 2’NCİ

                                                                                            Battal İLGEZDİ

                                                                                          Belediye Başkanı                                                                                                                                                     

G Ü N D E M:

TEKLİFLER:

RAPORLAR:

Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/01/2020 tarihli ve 02 sayılı raporu.

Kadın Girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanı arasında imzalanan “Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi Sözleşmesi”nin tadiline ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 08/01/2020 tarihli ve 05/02 sayılı ortak raporu.

Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/01/2020 tarihli ve 06/02 sayılı ortak raporu.

2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/01/2020 tarihli ve 07 sayılı raporu.

Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/01/2020 tarihli ve 08 sayılı raporu.