ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

6.1.2020

SEÇİM DÖNEMİ: 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI: 1’İNCİ

TOPLANTI: OCAK AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 06/01/2020 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                      Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M :

2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

 

TEKLİFLER:

Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2019 tarihli ve E.2019-1095 sayılı teklifi.

Meclis 2020 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2019 tarihli ve E.2019-1094 sayılı teklifi.

Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2019 tarihli ve E.2019-1096 sayılı teklifi.

(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/12/2019 tarihli ve E.2019-2919 sayılı teklifi.

2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/12/2019 tarihli ve E.2019-2917 sayılı teklifi.

Devlet Malzeme Ofisinden Araç Satın Alımına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarihli ve E.2019-1677 sayılı teklifi.

Kadın Girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanı arasında imzalanan “Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi Sözleşmesi”nin tadiline ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 24/12/2019 tarihli ve E.2019-1173 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi şirketlerine (ATABEL - ATAPER) müdür atamaları ve azil işlemlerinin yapılabilmesi için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’nin yetkilendirilmesine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 24/12/2019 tarihli ve E.2019-1863 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketine (ATAPER) müdür atamasına ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 24/12/2019 tarihli ve E.2019-1864 sayılı teklifi.

Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 30/12/2019 tarihli ve E.2019-10244 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR:

EK GÜNDEM:

Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 1 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/01/2020 tarihli ve E.2020-11 sayılı teklifi.