ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.10.2019

SEÇİM DÖNEMİ:  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI: 1’İNCİ

TOPLANTI: EKİM AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 07/10/2019 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ   

                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                   Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                 

G Ü N D E M  :

TEKLİFLER :

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 (üç) adet panelvan ve 3 (üç) adet binek toplam 6 (altı) adet aracın tahsis edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24/09/2019 tarihli ve E.2019-1245 sayılı teklifi.

(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/09/2019 tarihli ve E.2019-2091 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2019 tarihli ve E.2019-3347 sayılı teklifi.

Ataşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2019 tarihli ve E.2019-3346 sayılı teklifi.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 03/10/2019 tarihli ve E.2019-569 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :                             

EK GÜNDEM :

Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 04/10/2019 tarihli ve E.2019-4891 sayılı teklifi.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurulması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 04/10/2019 tarihli ve E.2019-1380 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Mor Amber Sokaktaki boş alana pazar kurulmasına ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 07/10/2019 tarihli ve E.2019-6027 sayılı teklifi.