ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.9.2019

                                                                                                               

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI : 1’İNCİ

 

TOPLANTI : EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 02/09/2019 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

 

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

 

                                                                                                                  Battal İLGEZDİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                

 G Ü N D E M                                        :

TEKLİFLER                                         :

 1. 36 ay süreyle Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi ihalesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26/08/2019 tarihli ve E.2019-476 sayılı teklifi.
 2. 2020-2024 Ataşehir Belediyesi Stratejik Planına  ilişkin  Mali  Hizmetler  Müdürlüğünün 28/08/2019 tarihli ve E.2019-2774 sayılı teklifi.
 3. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/08/2019 tarihli ve E.2019-2645 sayılı teklifi.
 4. Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği adına yer tahsisi yapılması hususunda alınan 09/06/2017 tarihli ve 049 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. Prof. Hıfzı Özcan Cad. 1960 Ada 23 Parsel sayılı taşınmazın batısında imar planında park ve spor alanında bulunan 7.871 m2 alanlı yerin 10 yıl süre ile kullanımı için  5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi ve 18/p maddesi hükmüne istinaden Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği adına protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve E.2019-2650 sayılı teklifi.
 5. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine belediyemiz bünyesindeki spor tesislerinin tahsis edilmesini sağlamak için protokoller düzenlemek ve imzalamak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 07/04/2017 tarihli ve 033 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Belediyemiz bünyesinde bulunan spor tesislerinin 10 yıl süre ile kullanım hakkı için amatör spor kulüpleri ile protokoller yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve E.2019-2656 sayılı teklifi.
 6. İçkili Yer Bölgeleri Krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve E.2019-1729 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                    :

 1. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında tapu tahsisli alanlara ait 10 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/07/2019 tarihli ve 34 sayılı raporu.
 2. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen de Eğitim Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 9 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/07/2019 tarihli ve 35 sayılı raporu.
 3. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında ibadet Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 10 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/07/2019 tarihli ve 36 sayılı raporu.
 4.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Eğitim Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 5 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/07/2019 tarihli ve 37 sayılı raporu.
 5.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanı, kısmen de Eğitim Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/07/2019 tarihli ve 38 sayılı raporu.
 6.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Yol Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 20 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/07/2019 tarihli ve 39 sayılı raporu.
 7.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 2 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/07/2019 tarihli ve 40 sayılı raporu.
 8.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 2 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2019 tarihli ve 41 sayılı raporu.
 9.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Otopark Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2019 tarihli ve 42 sayılı raporu.
 10.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Park Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 35 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2019 tarihli ve 43 sayılı raporu.
 11.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2019 tarihli ve 44 sayılı raporu.
 12.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 8 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2019 tarihli ve 45 sayılı raporu.
 13.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Resmi Kurum Alanı ve Kamu Hizmet Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 2 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/07/2019 tarihli ve 46 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                     :

 

 1. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1406 ada, 15 ve 19 parsellere ait 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve E.2019-4160 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 numaralı bloklarda bulunan belediyemize ait tahsis edilmeyen boş durumdaki 71 adet bağımsız bölümlerin 5 yıl süre ile kiralanmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/09/2019 tarihli ve E.2019-2670 sayılı teklifi.