ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.7.2019

                                                                                                               

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ:  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI:1’İNCİ

 

TOPLANTI:TEMMUZ AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 01/07/2019 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ:  17:00

 

BİRLEŞİMİ  :1’İNCİ

 

                                                                                                                             Battal İLGEZDİ

                                                                                                                            Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                    

G Ü N D E M                                       :

TEKLİFLER                           :

 1. Evsel Atık Konteynerlerine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 12/06/2019 tarihli ve E.2019-253 sayılı teklifi.
 2. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması kapsamında belediyemiz ile Atabel İnşaat Temizlik Gıda San. Ve Tic. A.Ş. arasında iş birliği protokollerinin hazırlanarak, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokollerin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 12/06/2019 tarihli ve E.2019-424 sayılı teklifi.
 3. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan büfe, kafe vb. yerler için yapılacak ihalelerin kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/06/2019 tarihli ve E.2019-1801sayılı teklifi.
 4. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1443 Ada 4 Parsel yanındaki Park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/06/2019 tarihli ve E.2019-2634/13146 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                    :

 1. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı ile Ertuğrul Gazi Sokak arasındaki Kamusal Yeşil Alana “Sanat Parkı” isminin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2019 tarihli ve 31/28 sayılı ortak raporu.

 

EK GÜNDEM                                     :

 

 1. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3376 Ada 1 Parsel sayılı yerin Maliye Hazinesine devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/06/2019 tarihli ve E.2019-1870 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında tapu tahsisli alanlara ait 10 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2727 sayılı teklifi.
 3. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen de Eğitim Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 9 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2729 sayılı teklifi.
 4. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında ibadet Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 10 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2730 sayılı teklifi.
 5.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Eğitim Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 5 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2731 sayılı teklifi.
 6.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanı, kısmen de Eğitim Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 1 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2732 sayılı teklifi.
 7.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Yol Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 20 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2733 sayılı teklifi.
 8.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 2 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2734 sayılı teklifi.
 9.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 2 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2735 sayılı teklifi.
 10.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Otopark Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 1 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2737 sayılı teklifi.
 11.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Park Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 35 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2742 sayılı teklifi.
 12.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 1 adet itiraza Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2743 sayılı teklifi.
 13.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 8 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2744 sayılı teklifi.
 14.  Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Resmi Kurum Alanı ve Kamu Hizmet Alanı fonksiyonunda kalan parsellere ait 2 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli ve E.2019-2745 sayılı teklifi.
 15. Protez Dahil Muayene Karşılığı Sağlık Destek Hizmeti Alımı işinin 20/09/2019 – 31/12/2020 tarihleri arasında kesintisiz verilebilmesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 01/07/2019 tarihli ve E.2019-355 sayılı teklifi.