ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

27.6.2019

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 01 Temmuz 2019 ile 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Saat 17:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                   

                                                                                                                                                                                              Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı              

                                                                                                       

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

Evsel Atık Konteynerlerine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 12/06/2019 tarihli ve E.2019-253 sayılı teklifi.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması kapsamında belediyemiz ile Atabel İnşaat Temizlik Gıda San. Ve Tic. A.Ş. arasında iş birliği protokollerinin hazırlanarak, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokollerin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 12/06/2019 tarihli ve E.2019-424 sayılı teklifi.

Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan büfe, kafe vb. yerler için yapılacak ihalelerin kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/06/2019 tarihli ve E.2019-1801sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1443 Ada 4 Parsel yanındaki Park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/06/2019 tarihli ve E.2019-2634/13146 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı ile Ertuğrul Gazi Sokak arasındaki Kamusal Yeşil Alana “Sanat Parkı” isminin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/06/2019 tarihli ve 31/28 sayılı ortak raporu.