ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

13.6.2019

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ :  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 1’İNCİ

TOPLANTI : HAZİRAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 13/06/2019 PERŞEMBE

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

BİRLEŞİMİ :  2’NCİ

 

 Battal İLGEZDİ

 Belediye Başkanı   

                                                                                                               

G Ü N D E M  :

TEKLİFLER :

RAPORLAR :

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile belediyemiz arasında “Afet Durumu Halinde Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Hizmet Protokolü” imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 19/13 sayılı ortak raporu.

Taşınmaz Tahsisi hususunda alınan 11/01/2019 tarihli ve 013 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 20 sayılı raporu.

27 ay süreyle Araç Kiralama ihalesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 21 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 pafta 1907 ada 4 parsel sayılı 232,00 m² alanlı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 22 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Yenisahra Mahallesi 280 pafta 2567 ada 2 parsel sayılı 258,60 m² alanlı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 23 sayılı raporu.

Sivas İmranlı Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 24 sayılı raporu.

Malatya Arapgir Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 25 sayılı raporu.

Kazakistan Aktöbe Şehri ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 26 sayılı raporu.

36 ay süreyle Araç ve İş Makinelerinin Kiralama ihalesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 27 sayılı raporu.

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı ile Ertuğrul Gazi Sokak arasındaki Kamusal Yeşil Alana “Sanat Parkı” isminin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 28/21 sayılı ortak raporu.

Onaylı yol ismi bulunan Örnek Mahallesi “Takdir Çıkmazı Sokak” isminin iptal edilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 22 sayılı raporu.

Onaylı yol ismi bulunan İçerenköy Mahallesi “Firuzağa Sokak” ismi yerine “Yeni Doğuş Sokak” veya “Asya Sokak” isimlerinden birinin verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 23 sayılı raporu.

Onaylı yol ismi bulunan Örnek Mahallesi “Yenibahar Çıkmazı Sokağın” Yunus Emre Caddesine kadar uzatılması ve “Yenibahar Çıkmazı Sokak” isminin uzatılan kısımla birlikte “Yenibahar Sokak” olarak isimlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 24 sayılı raporu.

Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/06/2019 tarihli ve 25 sayılı raporu.