ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

30.5.2019

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 10 Haziran 2019 ile 14 Haziran 2019 tarihleri arasında Saat 17:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

       Bu Toplantının ilk birleşimi 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

       İlan olunur.       

 

Battal İLGEZDİ

Ataşehir Belediye Başkanı                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

Taşınmaz Tahsisi hususunda alınan 11/01/2019 tarihli ve 013 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 07/05/2019 tarihli ve E.2019-140 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı ile Ertuğrul Gazi Sokak arasındaki Kamusal Yeşil Alana “Sanat Parkı” isminin verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 13/05/2019 tarihli ve E.2019-1253 sayılı teklifi.

27 ay süreyle Araç Kiralama ihalesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27/05/2019 tarihli ve E.2019-682 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 pafta 1907 ada 4 parsel sayılı 232,00 m² alanlı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/05/2019 tarihli ve E.2019-1505 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Yenisahra Mahallesi 280 pafta 2567 ada 2 parsel sayılı 258,60 m² alanlı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/05/2019 tarihli ve E.2019-1504 sayılı teklifi.

Sivas İmranlı Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/05/2019 tarihli ve E.2019-972 sayılı teklifi.

Malatya Arapgir Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/05/2019 tarihli ve E.2019-976 sayılı teklifi.

Kazakistan Aktöbe Şehri ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/05/2019 tarihli ve E.2019-977 sayılı teklifi.

36 ay süreyle Araç ve İş Makinelerinin Kiralama ihalesine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/05/2019 tarihli ve E.2019-234 sayılı teklifi.

Onaylı yol ismi bulunan Örnek Mahallesi “Takdir Çıkmazı Sokak” isminin iptal edilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/05/2019 tarihli ve E.2019-2382 sayılı teklifi.

Onaylı yol ismi bulunan İçerenköy Mahallesi “Firuzağa Sokak” ismi yerine “Yeni Doğuş Sokak” veya “Asya Sokak” isimlerinden birinin verilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/05/2019 tarihli ve E.2019-2383 sayılı teklifi.

Onaylı yol ismi bulunan Örnek Mahallesi “Yenibahar Çıkmazı Sokağın” Yunus Emre Caddesine kadar uzatılması ve “Yenibahar Çıkmazı Sokak” isminin uzatılan kısımla birlikte “Yenibahar Sokak” olarak isimlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/05/2019 tarihli ve E.2019-2384 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                    :

   __________