ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.5.2019

 

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 06 Mayıs 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Saat 17:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

 

                                                                                                                                                                                              İlhami YILMAZ

                                                                                                                                                                                          Belediye Meclis Üyesi

                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı V.

                                                                                                                                

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

  1. Meclis Üyesi Hakan ARIKAYA’nın Adalet ve Kalkınma Partisi Üyeliğinden istifası ile boşalan Tarife Komisyonuna yeni üye seçimi.
  2. Onaylı yol ismi bulunan Örnek Mahallesi “Mihrace Sokak” isminin “Türkistan Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 22/04/2019 tarihli ve E.2019-1785 sayılı teklifi.
  3. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 82/6 pafta 1419 ada 4 no’lu parselin takas yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarihli ve E.2019-1104 sayılı teklifi
  4. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2019 tarihli ve E.2019-1312 sayılı teklifi.
  5. Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı parselde yapılacak olan kültür merkezine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 02/05/2019 tarihli ve E.2019-1137 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                    :

   __________