ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

12.4.2019

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisi 16 Nisan 2019 ile 20 Nisan 2019 tarihleri arasında 5 günlük süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 16 Nisan 2019 Salı günü saat 11:00’de Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:20 Kat:3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

 

                                                                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

  • Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  • Denetim komisyonunun 29/03/2019 tarihli ve 45 sayılı raporu.

TEKLİFLER                                     :

  1. Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin seçimi.
  2. Meclis Divan Kâtip Üyelerinin seçimi.
  3. Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.
  4. Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.
  5. Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
  6. 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2019 tarihli ve E.2019-1027 sayılı teklifi.
  7. Satış Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2019 tarihli ve E.2019-260 sayılı teklifi.
  8. Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2019 tarihli ve E.2019-261 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

__________