ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.1.2019

                                                                                                               

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ:  2’NCİ

 

TOPLANTI YILI : 5’İNCİ

 

TOPLANTI :OCAK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 07/01/2019 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

                                                                                                                 İlhami YILMAZ

                                                                                                               Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

 1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2018 tarihli ve E.2018-1104 sayılı teklifi.
 2. Meclis 2019 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2018 tarihli ve E.2018-1110 sayılı teklifi.
 3. Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2018 tarihli ve E.2018-1102 sayılı teklifi.
 4. 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda alınan 09/11/2018 tarihli ve 091 Sayılı Meclis Kararı ile uygulanacak olan ücret tarifelerine ilave yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/12/2018 tarihli ve E.2018-4131 sayılı teklifi.
 5. Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 14/12/2018 tarihli ve E.2018-10178 sayılı teklifi.
 6. İçkili Yer Bölgeleri Krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 18/12/2018 tarihli ve E.2018-3242/30494 sayılı teklifi.
 7. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı C-1 blokta bulunan belediyemize ait tahsis edilmeyen boş durumdaki 134 adet bağımsız bölümlerin kiralanması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli ve E.2018-4112 sayılı teklifi.
 8. Onaylı Yol İsimi Bulunan Cadde ve Sokak isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli ve E.2018-5112 sayılı teklifi.
 9. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli ve E.2018-5113 sayılı teklifi.
 10. Borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/01/2019 tarihli ve E.2019-8 sayılı teklifi.
 11. (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03/01/2019 tarihli ve E.2019-16 sayılı teklifi.
 12. 2019 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03/01/2019 tarihli ve E.2019-14 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                       :

__________

EK GÜNDEM________________  _:

 1. 1/1000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 07/01/2019 tarihli ve E.2019-74 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir İlçesi sınırlarında bulunan Dere Koruma Kuşağında kalan yapılarla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol düzenleme ve imzalama yetkisine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07/01/2019 tarihli ve E.2019-63 sayılı teklifi.
 3. Taşınmaz Tahsisine ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 07/01/2019 tarihli ve E.2019-10 sayılı teklifi.