ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.1.2019

          ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   

                                                                                    

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 07 Ocak 2019 ile  11 Ocak 2019 tarihleri arasında Saat 17:00’da  5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

                                                                                                                                             İlhami YILMAZ                                                                         

                                                                                                                                            Belediye Başkanı V.                 

G Ü N D E M                                                  :

TEKLİFLER                                      :

 

 1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2018 tarihli ve E.2018-1104 sayılı teklifi.
 2. Meclis 2019 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2018 tarihli ve E.2018-1110 sayılı teklifi.
 3. Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2018 tarihli ve E.2018-1102 sayılı teklifi.
 4. 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda alınan 09/11/2018 tarihli ve 091 Sayılı Meclis Kararı ile uygulanacak olan ücret tarifelerine ilave yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/12/2018 tarihli ve E.2018-4131 sayılı teklifi.
 5. Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 14/12/2018 tarihli ve E.2018-10178 sayılı teklifi.
 6. İçkili Yer Bölgeleri Krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 18/12/2018 tarihli ve E.2018-3242/30494 sayılı teklifi.
 7. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı C-1 blokta bulunan belediyemize ait tahsis edilmeyen boş durumdaki 134 adet bağımsız bölümlerin kiralanması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli ve E.2018-4112 sayılı teklifi.
 8. Onaylı Yol İsimi Bulunan Cadde ve Sokak isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli ve E.2018-5112 sayılı teklifi.
 9. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 31/12/2018 tarihli ve E.2018-5113 sayılı teklifi.
 10. Borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/01/2019 tarihli ve E.2019-8 sayılı teklifi.
 11. (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03/01/2019 tarihli ve E.2019-16 sayılı teklifi.
 12. 2019 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03/01/2019 tarihli ve E.2019-14 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :